Autor - Lenka Bednarova

Been There Together

Kým bežné hry vťahujú ľudí do virtuálnej reality, Been There Together robí presný opak. „Núti“ hráča všímať si prostredie okolo neho, vnímať verejný priestor a to čo sa...

Píše ti architektúra?

Čo má spoločné architektúra s literatúrou? Tento rok sa konal už piaty ročník súťaže Píše ti architektúra?, ktorú organizuje občianske združenie Archimera a Spolok...