Nomadic Arts Festival nadviazal na predchádzajúce ročníky v Poľsku a Taliansku. Témami toho bratislavského boli susedstvo a teritórium. O myšlienkach a cieľoch tohto festivalu nám porozprávali organizátori Mads Floor Andersen a Dominika Belanská.

Réžia, strih, kamera: Debora Pastirčáková
Redaktor: Peter Dolník
IKRA 2016