V Goethe-Institute Bratislava sa na poduajtí Bratislava Game Jam stretli animátori, programátori, scenáristi a ďalší kreatívci, aby spolu vytvorili nové počítačové hry. Témou podujatia, ktoré zorganizovala nezisková organizácia Mladý pes, bola premena.

Réžia, strih, kamera: Debora Pastirčáková
Redaktor: Peter Dolník
IKRA 2016