Medzinárodný festival súčasného tanca Nu Dance Fest vznikol už v roku 2006. Je prioritne zameraný na slovenskú tvorbu a jej pestré prejavy, pričom sa sústredí na najnovšie trendy v súčasnom tanci a pohybovom divadle, ale aj na predstavenia, ktoré sú na pomedzí žánrov.

Réžia, strih, kamera: Debora Pastirčáková
Redaktor: Peter Dolník
IKRA 2016